گروه ارتباطی شبکیه
ارائه دهنده خدمات

کسب و کارهای بزرگ معمولاً به دلیل تعداد زیاد نیروی انسانی و میزان مصرف بالای اینترنت ، به سرویس های حرفه ای تری نسبت به سرویسهای حجمی نیاز دارند. نامحدود بودن ترافیک مصرفی ، اطمینان از میـزان پهنای باند تضمـین شده و پایـدار بودن سرویس ها مهمترین ویژگی های مـورد انتظار این سـازمان ها می باشـد.
سرویس پهـنای بانـد اختصاصی شبکیه برای مصـارف مختلف با رویکردهای حرفـه ای ، نیمه حرفه ای و اقتصـادی طـراحی شـده و دارای مـزایـای زیـر می باشـد:

سرعت

100%

پشتیبانی

99%

راه اندازی

80%

خدمات و سرویس ها

پنل کاربری

+

کاتالوگ مودم ها

+

تعرفه سرویس ها

+

طرح ها و جشنواره ها

مراحل ثبت نام

نصب و تحویل سرویس

کارشناسان ما با شما تماس می گیرند برای نصب و راه اندازی سرویس شما ....

انتخاب سرویس

کاربر گرامی در مرحله سوم انتخاب طرح مورد نظر سرویس تنظیم می شود .

پیگیری وضعیت درخواست

درخواست شما توسط کارشناسان شرکت و پیگیری وضعیت خط شما جهت رانژه خط و اتصال سرویس ...

ثبت اطلاعات

کاربر گرامی برای ثبت نام در مرحله اول اطلاعات خود را در سامانه ثبت نمایید .